Försäkringsinformation 2013

Förbundets nya licens- och ungdomsförsäkring 2013/2014. Inför årets säsong har Förbundet genomfört en upphandling av licens- och ungdomsförsäkringen. Skälet till detta är att skadorna har ökat under de senaste tre åren och därmed försäkringskostnaderna. Förbundet har, inför upphandlingen, sammanställt ett underlag som sex försäkringsbolag har fått möjlighet att offerera på. Resultatet från denna upphandling är att vi från och med 1 oktober byter försäkringsbolag från Folksam till Svedea.

Här följer nu en sammanfattning av de nya försäkringsvillkoren från 1 oktober.
Innehållet i licensförsäkringen förändras på två områden från och med 1 oktober.

• Maxersättning för akutskadeersättningar höjs från 2 670:- till 10 000:- per skada.
Ersättningstypen har dock en självrisk på 2 225:- per skadetillfälle och ersättning lämnas bara mot kvitton.
• Vid tandskada där den skadade varit tvungen att bära tandskydd och åsidosatt
denna regel så får den skadade en självrisk på 4 450:- på skadeersättningen.

Vid skada gäller följande:

Skador inträffade före 30 september skall anmälas till Folksam, tel +46 8 772 8740.
Skador inträffade från 1 oktober skall anmälas till Svedea, tel +46 771 160 199.

Det är givetvis lätt att det uppstår misstag då du anmäler skada på grund av bytet av försäkringsbolag men skaderegleringen går mycket fortare om du hjälper oss att anmälningarna hamnar rätt.

För eventuell frågor kontakta:
Svedea Specialförsäkring
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Besöksadress: Sveavägen 38
Tel: 0771 – 160 199
E-post: idrottsskador@svedea.se