Visby Roma och Sudret HC fördjupar samarbetet

Både Visby Roma och Sudret HC är två föreningar som växer, men tillsammans kan vi erbjuda de gotländska hockeyspelarna ännu bättre utvecklingsmöjligheter. Föreningarna har enats om ett par samverkanspunkter som gynnar både föreningarna så väl som spelarnas individuella utveckling.
Samarbetet sträcker sig ifrån unga flickor och pojkar upp till seniorspelare. Nedan sammanfattar vi några samverkanspunkter.
* Barn och ungdomar upp till 16 år skall i mesta möjliga mån förbli i sin moderförening, föreligger inga särskilda skäl så bör övergångar mellan föreningarna undvikas.
* Juniorverksamheten på Gotland (J18 & J20) bedrivs i Visby Romas regi, någon eller några matcher och en del träningar kommer dock årligen att förläggas i Hemse ishall.
* Sista-års juniorer som inte erbjuds en plats i Visby Romas a-lag skall erbjudas en introduktion och träning i Sudret HC i slutet av sista juniorsäsongen.
* Juniorspelare i Visby Romas a-lag kommer ibland även spela med Sudret HC a-lag. Med en så kallad ”junior-registrering” så kan en junior i Visby Romas a-lag spela i just Visby Romas a-lag men även i Sudrets HC a-lag och Visby Roma juniorlag utan att några övergångar behöver göras. Detta möjliggör en optimal utveckling för spelaren som kan få spela mycket matcher på olika nivåer och med olika roller i  respektive lag.
Vad säger föreningarna om samarbetet?
 
Eva Werkelin ordf Visby Roma
För oss är det viktigt att hela hockeygotland lever och tillsammans är vi så klart ännu starkare. Att Sudret HC och vi i Visby Roma fortsätter vara duktiga på att rekrytera barn och ungdomar är viktigt för att vi även i framtiden skall ha ett starkt representationslag i Visby Roma. Med detta samarbete så kommer spelarna få en ännu bättre möjlighet till individuell utveckling vilket förhoppningsvis kommer leda till ännu fler duktiga gotländska spelare, det i sin tur gynnar både Sudret HC och Visby Roma.
Fredrik Melin ordf Sudret HC
Vi i Sudrets HC har som målsättning och ambition att var en breddförening med ungdomsverksamhet, rec-hockey och ett representationslag med övervägande gotländska spelare. 
Det är därför glädjande att vi nu tillsammans med Visby Roma hittat ett bra samarbete för hur vi skall kunna utveckla och behålla spelare från juniorålder och uppåt. 
Jag ser med tillförsikt fram emot att vi med detta samarbete på sikt skall få fler gotländska spelare betydande roller i respektive representationslag. Vilket också lägger grunden till en bra rekrytering och skapar drömmar hos våra pojk & flickspelare på hela Gotland.