Missvisande publiksnitt i medias jämförelse! 

I dagens GA och på Helagotland.se,  presenteras en artikel om publikligan för de Gotländska idrottslagen. Visby Roma har toppat den de senaste årens publikliga, men har trots detta haft synpunkter på hur media väljer att redovisa publiksnittet. Media på Gotland anser att man bäst summerar publiksnittet vid jul och inte när säsongen är slut. Då ishockeyns säsong har ett upplägg med en serie innan jul och en mer intressant serie efter jul så blir statistiken missvisande.

Dagens artikel kan tolkas som att Visby Romas publiksnitt förra året var 646 åskådare, vilket är fel! Publiksnittet före jul var 646 åskådare (11 matcher) men under Allettans (9 st) matcher så steg publiksnittet till 886 åskådare. Gotlands Media sätt att redovisa publikligan i december får till följd att Visby Romas andra del av säsongen, då folk verkligen börjar gå på hockey, inte kommer med i jämförelsen. Detta är anmärkningsvärt.

Publiksnittet i Allettan har  konstant legat på mellan 875-1000 åskådare och vi har ingen anledning att tro att den siffran kommer att minska i år. Men inte heller årets publik i Allettan räknas troligen, i medias jämförelse, då mätningen nästa år troligen också görs mellan september och december utan uppföljning efter avslutad säsong.

Visby Romas lockade den gångna säsongen totalt hela 23 690 åskådare fördelat på 28 st hemmamatcher. Det är mer än ett flertal övriga elitlag tillsammans.

Vi gläds över att det går bra för Gotländsk idrott, vi gläds åt att publik strömmar till i ICA Maxi Arena men mot bakgrund av det Ni kan läsa ovan tycker vi dagens artikel mer liknar en annons än en rättvis jämförelse.