Budgetbeslut dröjer

Region Gotland har nu avslutat sina överläggningar kring budget för de kommande åren. På grund av den ekonomi som just nu råder så har Region Gotland valt att skjuta på nästan alla investeringsbeslut fram till höstens budgetberedningen. Läs mer här om Regionens allmänna slutsatser om rådande situation.

Konkret innebär detta att nya Evenemangsarenan likt många andra beslut om investeringar får vänta till höstens budgetberedning i oktober/novemeber. Självklart hade Visby Roma och alla inblandade hoppats på ett positivt besked idag men samtidigt får man ha förståelse för rådande läge.

Läs om Evenemangsarenan här

 

Vad händer nu?

Den avsiktsförklaring som undertecknades i mars gäller fortsatt, det innebär att föreningen tillsammans med alla inblandade kommer jobba vidare. Dialogerna med Region Gotland i olika frågor kommer också fortsätta som tidigare. Läs mer här

 

Håller Ni budget?

Tack vare ett stort jobb bland ideella, föreningen och näringslivet så har vi inte bara entreprenörsavtal klara (ej påskrivna) utan även inom budget. Det innebär att föreningen kommer klara ”löftet” om att bygga en evenemangsarena med två isytor med en besparing på 50 miljoner. Visby Roma har även pressat driftkostnaderna på själva anläggningen med ytterligare en halv miljon årligen.

 

Varför behövs en ny anläggning med två isytor?

Kraftig tillväxt på barn och ungdomar har gjort att behovet av träningstider ökat drastiskt, utöver att våra barn och ungdomar har sämre träningsförutsättningar än motsvarande barn på fastlandet så finns det fler skäl. Då vi bara har en isyta och stort tryck så kan vi inte arrangera cuper för ungdomar, det innebär att alla ungdomslag på Gotland konstant måste resa till fastlandet för att spela matcher vilket kostar stora pengar. Intresset att komma till Gotland är enormt bland ungdomslag, så genom att ordna cuper och läger i en ny anläggning bidrar inte bara hockeyn till gästnätter offseason utan våra barn och ungdomar kan få spela fler matcher och utvecklas likt man kan i övriga delar av landet. Cuper och läger i Visby ger självklart även IK Graip och Sudret HC möjligheter till fler matcher här hemma på Gotland.

Representationslaget har i många år haft en målsättning om avancera till Hockeyallsvenskan. Laget spelar redan idag på dispens i Visby Ishall i Hockeyettan och tar laget steget upp i Hockeyallsvenskan stundar stora akuta renoveringar av Visby Ishall eller så tvingas föreningen och Region Gotland tacka nej till spel i Hockeyallsvenskan.

Evenemangsarenan skall rymma mer än bara ishockey, konståkningen har också stora behov av istider men anläggningen byggs för mer än ”bara” idrott. Idag har Gotland ingen anläggning (inomhus) som tar mer än 1000 besökare varken för kongresser, konserter eller event. Visby Roma vill tillsammans med olika lokala företag på Gotland berika vår kultur och musikscen med stora framträdanden några gånger varje vinter. Artister som tex Loren, Ulf Lundell, Lars Winnerbäck och andra stora artister besöker sällan Gotland vintertid då Gotland idag saknar anläggningar som tar 3000-4000 åskådare. Det vill vi råda bot på. Läs mer om Evenemangsarenans fördelar här

 

Tillgänglighetsanpassning

Visby Ishall är allt annat än tillgänglighetsanpassad, en modern anläggning välkomnar alla där personer med funktionsvariation inte bara kan besöka anläggningen utan även använda anpassade omklädningrum.

 

Finns det några alternativ?

Visby Ishall är idag 50 år gammal och vad vi förstår så är iaf alla politiska partier överens om att den snart gjort sitt. Ibland kan det låta som att det är gratis att inte bygga en ny ishall. Självklart kan inte dagens anläggning dvs Visby Ishall leva hur länge som helst utan kraftigt stigande kostnader för renovering och underhåll. Väljer man att lappa och laga några år till på Visby Ishall och ta dessa merkostnader så löser man varken bristen på istider och man får inte heller de intäktsökningar en ny Arena kommer ge det gotländska samhället.

Visby Roma vill i samband med att man får förutsättningar att växa i en ny anläggning göra en storsatsning på barn och ungdomsidrotten så väl som flick/damhockeyn och elitverksamheten. Föreningar har ett par tydliga och konkreta mål där ett av målen är en dubblering av antalet aktiva ungdomsspelare, ett annat mål är att skapa reseanledningar till Gotland som gör att vi går från att bidra med dagens 4 000 gästnätter årligen till att i framtiden bidra med 10 000 gästnätter årligen. Det innebär att de 8 miljoner vi idag genererar det gotländska samhället stiger till 19 miljoner med en Evenemangsarena, en ökad intäkt det gotländska samhället på hela 11 miljoner där hela ökningen sker offseason och primärt genom ungdomscuper och läger.

 

Kan man skjuta på investeringen

Utöver att det vore väldigt illa för issporterna så vore det även enligt vårt förmedlande ett dåligt ekonomiskt beslut för Region Gotland. Med hjälp av entreprenadindex så kan man se att dagens planerade Evenemangsarena byggd av Region Gotland 2014 skulle varit 100 miljoner billigare än vad det kostar idag. Gör man antagandet att priserna i snitt fortsätter stiga i samma takt och man väljer att bygga 2030 så blir det 90 miljoner dyrare än vad det skulle vara för Region Gotland att bygga idag. Lägger man till att Visby Roma med ideella krafter pressat dagens pris med 50 miljoner så blir differensen mot att Region Gotland själva bygger 2030 hela 140 miljoner dyrare än om Visby Roma bygger i närtid. Då har vi inte räknat med de antal miljoner som krävs för att lappa och laga Visby Ishall sex år till…..

 

Eventuella frågor besvaras av vår klubbchef

André Lundholm

Mail andre(a)visbyroma.se

Mob 070-360 99 30